Resmi Gazete Başlıkları - 11 Kasım 2019

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ –– Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
YÖNETMELİKLER
Hibya Haber Ajansı
Okunma